SAHA BOX - SAHA BOX | Địa chỉ: 72/10 Nguyễn Ánh Thủ, Hiệp Thủ, Quận 12, TP HCM | Hotline: 0938050809 | Chuyên Sản xuất Hộp Đựng Quà Tặng Cao cấp

Slider
Slider
Slider
Hộp nắp đậy

Hộp nắp đậy

+ 1 sản phẩm
Hộp quà nắp cuộn

Hộp quà nắp cuộn

+ 3 sản phẩm
Hộp nắp mở

Hộp nắp mở

+ 11 sản phẩm
Hộp quà rút hở

Hộp quà rút hở

+ 5 sản phẩm
Hộp có cửa sổ

Hộp có cửa sổ

+ 2 sản phẩm
Hộp có quai xách

Hộp có quai xách

+ 4 sản phẩm
Hộp kèm túi

Hộp kèm túi

+ 7 sản phẩm
Hộp khác

Hộp khác

+ 1 sản phẩm

SAHA - Tiên phong trở thành đơn vị hàng đầu

Xây dựng Doanh nghiệp bền vững qua ESG
Công ty
Công ty
Công Nghệ
Công Nghệ
Xã Hội
Xã Hội